Skip to main content

آزمایشگاه پانیذ براساس نیازهای واحد های فنی و اداری نیروهای شایسته را استخدام میکند.
افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهند شد .
قابل توجه متقاضیان همکاری با ازمایشگاه
تکمیل فرم همکاری برای آزمایشگاه پانیذ تعهدی ایجاد نمیکند.
تقاضای همکاری با آزمایشگاه فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی آزمایشگاه انجام می گیرد.
مطالب مندرج در سایر وب سایت ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید آزمایشگاه نیست.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]

طراحی ودکوراسیون منحصربه فرد، تسهیلات و تمهیدات امنیتی مربوط به بیماران ، پرسنل و دستگاه ها از قبيل دستگاه اتوماتيك ثبت دماي يخچال ها و انكوباتور به صورت ديجيتال بهمراه رسم منحنی، سيستم ارسال اتوماتيك پيامك به منظور اطلاع رسانی به بيمار جهت تایيد پذيرش و همچنين اطلاع رسانی بلافاصله بعد از آماده شدن نتيجه آزمايشات،ادامه…

ایمیل : info@panizlab.ir
مشهد، خیابان گلستان6(شرقی)، خیابان شهید چمران6/2، پلاک 17 مجتمع پورسینا