Skip to main content
دسته‌بندی نشده

نشریه فشار خون

By مارس 25, 2020می 12th, 2020No Comments

پرفشاری خون یک بیماری مزمن است که با علت های متفاوت در درجات مختلف بروز کرده و می تواند زمینه ساز سایر مشکلات از جمله بیماری های قلبی عروقی شود. علیرغم شایع بودن فشارخون بالا و اهمیت آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سراسر دنیا، ۳/ ۱ تا ۳/ ۲ افراد از بیماری خود آگاهی ندارند، بنابراین بر اساس شواهد موجود تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آن ها تحت درمان قرار می گیرند و از بین این افراد بیماری فشار خون تنها در ۵ تا ۳۰ درصد آن ها کنترل می گردد. این در حالی است که کنترل فشار خون به صورت قابل توجهی سبب کاهش درصد خطر سکته مغزی و قلبی می شود. هرسال روز ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) به عنوان روز جهانی فشارخون بالا تعیین شده است تا در این روز مردم نسبت به این بیماری و عوارض مهم و خطرناک آن شامل: سکته مغزی و بیماری های قلبی و کلیوی آگاه تر شوند. فشارخون نرمال در انسان در حال استراحت در محدوده ۱۰۰ الی ۱۴۰ میلی مترجیوه(سیستولیک) و ۶۰ الی ۹۰ میلی متر جیوه (دیاستولیک) قرار دارد. به طور معمول اگر فشار
خون به صورت پایدار بالاتر از ۱۴۰ سیستول و ۹۰ دیاستول قرار گیرد، بیماری محسوب می گردد. به عارضه افزایش فشار خون بیش از حد طبیعی، هایپرتنسیون و فشار خونبالا یا پرفشاری خون گفته می شود. همچنین کاهش فشارخون را هیپوتانسیون می نامند. فشار خون بالا به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می گردد.

 

دکتر سزاوار

Author دکتر سزاوار

More posts by دکتر سزاوار

Leave a Reply

9 + 14 =